รวมข่าวและบทความให้อ่านจากเว็บหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ เพื่อการศึกษาค้นคว้าวิจัย ที่นี่ Boybdream

สร้างเมนูคุณภาพอาหารกลางวัน นร.ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดย ผู้จัดการออนไลน์
[การศึกษา] [16 กุมภาพันธ์ 2551 11:01 น.] รวมข่าวและบทความให้อ่านเพื่อการศึกษาค้นคว้าวิจัย ได้ที่นี่ Boybdream Webdesign

   
 
 
       ความไม่สมดุลทางภาวะโภชนาการ ทั้งภาวะโภชนาการกิน และภาวะขาดโภชนาการกลายเป็นวิกฤตที่กำลังกระหน่ำเด็กไทยในทุกช่วงอายุอย่างหนัก ทั้งยังจะทวีคูณความรุนแรงขึ้นอีกมากหากยังไม่แก้ไขโดยด่วนเสียแต่วันนี้ ด้วยในแต่ละวันเด็กวัยเจริญเติบโตจำต้องการสารอาหารในปริมาณเพียงพอต่อการพัฒนาทางร่างกาย และสมอง เพื่อจะให้พวกเขาสามารถสนุกสนานกับการเรียน และทำกิจกรรมต่างๆ ได้
       

       
       ในทางตรงข้าม ถ้าได้รับสารอาหารในปริมาณไม่สอดคล้องต่อความต้องการของร่างกาย ไม่ว่าจะปริมาณมากหรือน้อยเกินไปก็จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อพัฒนาการทางร่างกาย และสมอง ด้วยมากเกินไปก็จะทำให้เด็กกลายเป็นโรคอ้วน และโรคเบาหวาน ขณะที่น้อยเกินไปร่างกายก็จะเติบโตช้า สมองพัฒนาช้า ตลอดจนเจ็บป่วยบ่อยๆ
       
       อาหารมื้อกลางวันในโรงเรียนที่มักจะสร้างปัญหา “ทุพโภชนาการ” ให้แก่เด็กไทยอย่างมากมาย เนื่องด้วยมีสารอาหารไม่เหมาะสมต่อความต้องการของร่างกาย และสมอง ถึงแม้ว่าทางภาครัฐจะจัดสรรงบประมาณโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนมาให้ แต่สุดท้ายก็ไม่อาจถ้วนทั่วเด็กทุกคนในโรงเรียน
       
       อย่างไรก็ตาม งบประมาณไม่ได้เป็นปัจจัยชี้ขาดว่าอาหารมื้อกลางวันในโรงเรียนจะด้อยคุณภาพ หรือสามารถสร้างเสริมพัฒนาการทางร่างกาย และสมองของเด็กได้มาก เพราะหากโรงเรียนมี “คู่มือโปรแกรมอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน” แล้ว เงินไม่มากนักก็สามารถจัดสำรับอาหารกลางวันที่มีปริมาณสารอาหารเพียงพอต่อความต้องการทางร่างกาย และสมองของเด็กๆ ได้
       
       ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์อาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนที่ร่วมกันจัดทำโดยเครือข่ายวิจัยสุขภาพ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการอำนวยความสะดวกให้โรงเรียนสามารถจัดอาหารกลางวัน ซึ่งเป็นมื้อสำคัญสำหรับเด็กๆ ได้อย่างมีคุณภาพ และเพียงพอเหมาะสมต่อความต้องการของเด็กในวัยเจริญเติบโต
       
       โปรแกรมอาหารกลางวันนี้จะช่วยให้ผู้ดูแลการจัดอาหารกลางวันในโรงเรียนสามารถจัดเมนูหมุนเวียนที่มีคุณค่าสารอาหารครบถ้วนตรงตามแต่ละช่วงวัยของเด็กจากตำรับอาหารที่สถาบันวิจัยโภชนาการได้จัดปริมาณอาหารต่อคนต่อมื้อไว้แล้วได้อย่างสะดวกสบาย และหลากหลาย ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์นี้ใช้งานง่าย ใช้เวลาไม่นานนักในการทำความเข้าใจชุดคำสั่งใช้งาน
       

       แรกแค่คลิกปุ่มเริ่มจัดอาหาร ใส่จำนวนนักเรียน และใส่ระดับชั้นอนุบาลหรือประถมศึกษา ตามด้วยคลิกปุ่มเริ่มจัดอาหารอีกครั้ง เพียงเท่านี้ก็จะได้เมนูอาหารกลางวันที่เหมาะสมต่อพัฒนาการทางร่างกาย และสมองของเด็กๆ แล้ว โดยสามารถเลือกชุดอาหารที่จัดไว้แล้วตามหลักโภชนาการได้ทั้งแบบชุดอาหารประจำสัปดาห์ และแบบจัดด้วยตัวเองที่จะปรับเปลี่ยนเมนูอาหารในบางวันที่ไม่ต้องการให้เป็นเมนูที่เลือกใหม่ได้เองโดยไม่เสียคุณภาพ และความพอเพียงของสารอาหารที่เหมาะสมต่อช่วงวัยนั้นๆ ของเด็ก
       
       มากกว่านั้น โปรแกรมนี้จะทำให้ผู้ดูแลการจัดอาหารกลางวันไม่ต้องเวียนหัวกับการคำนวณค่าใช้จ่ายจากการจัดซื้อวัตถุดิบในการประกอบอาหารที่มักจะผันผวนตามราคาตลาดอยู่เสมอๆ ซึ่งจะยุ่งยากมากในการกำหนดงบประมาณ หรือจัดเมนูทั้งสัปดาห์ เนื่องด้วยโปรแกรมนี้จะเอื้อให้ผู้ดูแลการจัดอาหารกลางวันสามารถทราบทั้งงบประมาณค่าวัตถุดิบอาหาร/คน/มื้อ ตามราคากลางที่ประมาณการเอาไว้ และปริมาณวัตถุดิบทั้งหมดในการประกอบอาหารที่ต้องจัดหาให้เพียงพอต่อจำนวนเด็กที่ต้องให้บริการ
       
       ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการใช้โปรแกรมการจัดอาหารกลางวันนี้ ผลการคำนวณในส่วนของรายการอาหาร เมนูอาหาร ชุดอาหารประจำสัปดาห์ จะแปลงออกมาเป็นคะแนน เพื่อให้ผู้ใช้เข้าใจง่าย เช่น พลังงาน ไขมัน และโปรตีนอยู่ระหว่าง 9-12 คะแนน จะเป็นคะแนนที่เหมาะสม แต่ถ้าสูงกว่านั้นจะทำให้เด็กเป็นโรคอ้วนได้ ในขณะเดียวกันหากสารอาหารอื่นๆ สูงกว่า 7 คะแนน ก็อยู่ในข่ายรับได้ไม่อันตราย
       
       การจัดอาหารกลางวันมื้อสำคัญในโรงเรียนได้อย่างเหมาะสม และถูกต้องตามหลักโภชนาการผ่านโปรแกรมจัดอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนเช่นนี้น่าจะช่วยให้ดัชนีชี้วัดพัฒนาการทางร่างกาย และสมองของเด็กไทยโดยรวมสูงขึ้นได้
       
       อนึ่ง ปัจจุบันมี 4 โรงเรียนนำร่องที่นำโปรแกรมนี้ไปใช้แล้ว คือ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว จังหวัดภูเก็ต โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธาวาส) จังหวัดสุราษฎร์ธานี โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) และโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยภิรม) จังหวัดตรัง โดยโรงเรียนที่สนใจสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมนี้ได้ที่ www.trf.or.th/www.thainhf.org

 
 

  กระทู้ใหม่จากเว็บบอร์ด Boybdream Forum


Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/boybdream/domains/boybdream.com/public_html/manager-news-content.php on line 163
หัวข้อ วันที่
   
[1.] [ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ] ธารน้ำใจหลั่งไหลซับน้ำตาเหยื่อภัยหนาวชาวกาฬสินธุ์ [15 กุมภาพันธ์ 2551 15:16 น.]
[2.] [ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ] กกต.เดินสายอีสานโหมรณรงค์เลือก ส.ว.-ย้ำเชือด “ยุทธตู้เย็น” 19 ก.พ.นี้ [15 กุมภาพันธ์ 2551 15:11 น.]
[3.] [ภาคใต้] ตร.ตรังเปิดเกมรุกสร้างเครือข่ายแจ้งข่าวปราบยาเสพติด [15 กุมภาพันธ์ 2551 15:02 น.]
[4.] [ข่าวประจำวัน] จีนเกินดุลเดือนมกราฯแตะ 19,500 ล้าน IMFออกโรงกระทุ้งรบ.ปักกิ่งปรับขึ้นค่าเงิน [15 กุมภาพันธ์ 2551 14:56 น.]
[5.] [ภาคใต้] แม่พิมพ์ของชาติกระบี่ค้านสหกรณ์ครูฯใช้เงิน 20 ล้านซื้อที่ดิน [15 กุมภาพันธ์ 2551 14:59 น.]
[6.] [ภาคใต้] สสจ.สุราษฎร์ฯ สุ่มสำรวจวัยรุ่นพบอาชีพรับจ้างติดเชื้อเอดส์พุ่ง [15 กุมภาพันธ์ 2551 14:55 น.]
[7.] [กีฬาในประเทศ] ขอมุ่งเรียน “น้องวิว” ประกาศเลิกยุ่งเกี่ยวเทควันโด [15 กุมภาพันธ์ 2551 14:48 น.]
[8.] [ภาคใต้] ม.ทักษิณจับมือครูอาชีวพัฒนาทักษะทางวิชาการสอนเด็ก [15 กุมภาพันธ์ 2551 14:52 น.]
[9.] [ไทยแลนด์ลีก] มิสไทยแลนด์เวิลด์ ชวนคอบอลชมไทยลีก [15 กุมภาพันธ์ 2551 14:51 น.]
[10.] [ภาคใต้] ระนองรณรงค์เลือก ส.ว.คาดใช้สิทธิ 75% [15 กุมภาพันธ์ 2551 14:50 น.]

<ข่าวก่อนนี้ |
 
 
Back to Home Boybdream Webdesign
About us Boybdream Webdesign
Services Boybdream Webdesign
Clients Portdolio Boybdream Webdesign
Fags Boybdream Webdesign
Contact us Boybdream Webdesign
News & Activities Boybdream Webdesign
Articles by Boybdream Webdesign
Boybdream Forum
 
 ข่าวทั่วไป
 ข่าวการเมือง
 ข่าวภูมิถาค
 ข่าวต่างประเทศ
 ข่าวกีฬา
 ข่าวบันเทิง
 ข่าวเศรษฐกิจ
 ข่าวสุขภาพและการศึกษา
 ข่าวเกมส์
 ท่องเที่ยว
 สาระทั่วไป
 More

ไก่ชน

รับจัดทำเว็บไซต์
 
©2008 Boybdream.com เชียงใหม่ออกแบบเว็บไซต์ new clients,ผลงานใหม่ :
รับออกแบบเว็บไซต์
รับทำเว็บไซต์, ไก่ชน